top of page

Digital Tech Event: digitale wereld binnen implantologie


16 mei 2023 - 19u00 tot 22u00 - Van der Valk Hotel - Akkerhage 10, 9000 Gent


Digitale oplossingen in de implantaat prothetiek Gastspreker: Drs. Wiebe Derksen

Door de toepassing van mondscanners en de ontwikkelingen op het gebied van CAD/CAM worden de werkwijze van tandarts en het labo steeds efficiënter en voorspelbaarder. Tijdens de lezing zullen onder andere abutment- en restauratiemateriaalkeuzes ter sprake komen; zoals de afweging voor ti-bases of CAD/CAM abutments en de keuze tussen monolithisch of opgebakken. Daarnaast worden scantechnieken & -trucs getoond bij complexe (implantologische) casuïstiek zoals fronttandvervangingen of uitgebreide brugconstructies. Tenslotte is er speciale aandacht voor het tijdelijk restaureren van immediaat geplaatste implantaten en het toepassen van PMMA als lange-termijn tijdelijke voorziening. De theorie van de lezing zal onderbouwd worden met veel casuïstiek.Interesse? Aanmelden kan tot uiterlijk 1 april 2023 via lennert@dssdegelder.be


In samenwerking met straumanngroup
Comments


bottom of page